Klachtenregeling

Fysiotherapie Schmitz heeft een klachtenregeling ontwikkeld ten behoeve van haar patiënten.

 

Patiënten die in behandeling zijn of zijn geweest en die niet tevreden zijn over deze behandeling of over andere zaken die de praktijk aangaan, kunnen een klacht indienen.

 

De praktijk ziet klachten als een belangrijk middel om de kwaliteit van het handelen te verbeteren en gaat daarom serieus in op alle klachten die haar bereiken. Het doel is de klacht ,zoveel als mogelijk, is binnen de praktijk in samenspraak met de patiënt op te lossen. Lukt dit niet dan kunnen er verder officiële procedures gevolgd worden. In de praktijkbrochure wordt de klachtenregeling uiteengezet.

 

Met de klachten wordt op een systematische en gestructureerde wijze omgegaan, conform onderstaande richtlijn ‘interne klachtenprocedure’ van de praktijk. Dit kan leiden tot preventieve en eventueel corrigerende maatregelen, zodat dezelfde fouten/klachten voorkomen worden. Ten behoeve van deze procedure is een klachtenformulier ontwikkeld. Alle medewerkers zijn verplicht, als sprake is van een klacht, dit formulier in te vullen. De klacht wordt tijdens de eerst volgende vergadering besproken met alle medewerkers. Dit wordt vervolgens vastgelegd op de actiepuntenlijst en bewaakt, zie hieronder.
Klachten worden indien mogelijk direct met de patiënt besproken en zo spoedig mogelijk intern opgelost.

Daarnaast kan een patiënt een klachtenformulier invullen op de website. Op het formulier kunnen patiënten klachten en/of verbeterpunten voor de praktijk aangeven.

 

Voor het klachtenformulier kunt u klikken op:

Klachtenformulier Fysiotherapie Schmitz

 

Voor diverse klachtenprocedures kunt u klikken op onderstaande links:

Klachtenregeling fysiotherapie

Folder Commissie Alternatieve Geneeswijzen

NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur) klachtenprocedure