Fysiotherapie en ouderen (Geriatrie)

Vergrijzing

Nederland is sterk aan het vergrijzen. Toekomstverwachtingen geven aan dat in 2020 meer dan 20% van de bevolking 65 plus zal zijn! Dit zal alleen maar verder toenemen.
Van deze 65 plussers heeft ongeveer 20% problemen met hun beweeglijkheid.
En van de overige ouderen is het meer dan bekend dat zij een te rustige leefstijl hebben.
De deskundigheid van de fysiotherapeut betreft het bewegend functioneren en daarom is hij de meest aangewezen persoon om ouderen daarbij behulpzaam te zijn.

Geriatrische fysiotherapie

Fysiotherapie geven aan ouderen vraagt zeer specifieke kennis en kunde.
Na het volgen van een drie jaar durende opleiding mag men zich Geriatrie fysiotherapeut noemen.
De geriatrie fysiotherapeut heeft inzicht in verouderingsprocessen, lichamelijke aandoeningen die vooral bij ouderen voorkomen, medicijngebruik en onderzoek- en behandelvormen toegespitst op de oudere mens.

In de particuliere praktijken zien we een duidelijke toename van de geriatrische hulpverlening, wat gezien de vergrijzing heel begrijpelijk is.
Veel ouderen wonen immers vaak tot op hoge leeftijd zelfstandig en komen dan ook met hun klachten bij de particuliere fysiotherapeut.
De geriatrie fysiotherapeut biedt hulp bij:

  • alle klachten aan het bewegingsapparaat zoals de rug, knie, pols etcetera
  • problemen met dagelijks functioneren zoals opstaan uit de stoel, lopen etcetera
  • herstellen na een operatie bijvoorbeeld nieuwe heup
  • conditietraining bij hartklachten, hoge bloeddruk, suikerziekte
  • problemen na een beroerte
  • het geven van adviezen over bewegen en voeding

De geriatrie fysiotherapeut bij Fysiotherapie Schmitz is een samenwerking aangegaan met Buurtzorg Haaksbergen. Dit betekent dat er over en weer gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. Buurtzorg Haaksbergen kan, indien noodzakelijk geacht, binnen een korte termijn een beroep doen op de geriatrie fysiotherapeut van Fysiotherapie
Schmitz. Tevens bestaat er een samenwerkingsverband met twee ergotherapeuten die op verzoek ook kunnen worden ingeschakeld.

 

Geriatrie fysiotherapie wordt bij fysiotherapie Schmitz uitgevoerd door  Heleen Bergkamp, Marieke te Beest en Marloes Somsen.