Geriatrie fysiotherapie/Thuiszorg fysiotherapie

Fysiotherapie en ouderen.

Nederland is sterk aan het vergrijzen. Toekomstverwachtingen geven aan dat in 2020 meer dan 20% van de bevolking 65 plus zal zijn. Dit zal alleen maar verder toenemen.
Van deze 65 plussers heeft ongeveer 20% problemen met hun beweeglijkheid. En van de overige ouderen is het meer dan bekend dat zij een te rustige leefstijl hebben. De deskundige fysiotherapeut is de aangewezen persoon om ouderen te helpen met het functioneren in het dagelijks leven en het bewegen.

 

Fysiotherapie geven aan ouderen vraagt zeer specifieke kennis en kunde.
Na het volgen van een drie jaar durende opleiding mag men zich geriatrie fysiotherapeut noemen.
De geriatrie fysiotherapeut heeft inzicht in verouderingsprocessen, lichamelijke aandoeningen die vooral bij ouderen voorkomen, medicijngebruik en onderzoek- en behandelvormen toegespitst op de oudere mens.

In de particuliere praktijken zien we een duidelijke toename van de geriatrische hulpverlening, wat gezien de vergrijzing heel begrijpelijk is.
Veel ouderen wonen immers vaak tot op hoge leeftijd zelfstandig en komen dan ook met hun klachten bij de particuliere fysiotherapeut.
De geriatrie fysiotherapeut biedt hulp bij:

 • alle klachten bij het bewegen zoals aan de pols,  de knie, rug etc.
 • problemen met dagelijks functioneren zoals opstaan uit de stoel, lopen etc.
 • herstellen na een operatie zoals nieuwe heup
 • conditietraining bij hartklachten een hoge bloeddruk of suikerziekte
 • problemen na een beroerte
 • het geven van adviezen over bewegen en voeding

De geriatrie fysiotherapeuten bij Fysiotherapie Schmitz zijn een samenwerking aangegaan met Buurtzorg Haaksbergen. Dit betekent dat er over en weer gebruik wordt gemaakt van elkaars experise. Buurtzorg Haaksbergen kan, indien noodzakelijk geacht, binnen een korte termijn een beroep doen op onze geriatrie fysiotherapeut. Tevens bestaat er een samenwerkingsverband met twee ergotherapeuten die op verzoek ook kunnen worden ingeschakeld.

 

Thuiszorgfysiotherapie is een effectieve manier van behandeling bij de patiënt thuis waarmee de fysiotherapeut de samenwerking met reeds bestaande thuiszorgaanbieders kan realiseren.

Thuiszorgfysiotherapie is gericht op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten, met als doel het handhaven van de thuissituatie. De patiënt wordt in staat gesteld om zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in de eigen leefomgeving te functioneren. Verslechtering van de mobiliteit en zelfredzaamheid van de patiënt kan aanleiding zijn om de thuiszorgfysiotherapeut in te schakelen. Daar hoeft geen specifieke pathologie aan ten grondslag te liggen.

U komt in aanmerking voor thuiszorgfysiotherapie wanneer:

 • Een ziekte of aandoening U beperkt in uw bewegingen
 • U slecht ter been bent en niet meer zonder hulpmiddel kunt lopen
 • U moeilijk uit uw stoel of bed kunt komen
 • U de trap niet meer op durft of kunt
 • U bang bent om te vallen
 • De verzorging van uzelf en het doen van huishoudelijk werk een probleem wordt
 • U uit het ziekenhuis komt en nog therapie thuis nodig heeft
 • Uw partner of familielid, die voor u wil blijven zorgen, goed wil leren omgaan met uw beperking

Thuiszorgfysiotherapie heeft tot doel het handhaven van de thuissituatie ten behoeve van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patienten door:

 • Inzet van specifieke fysiotherapeutische expertise op het gebied van behoud van zelfstandigheid, functionele revalidatie en verbetering van de kwaliteit van leven.
 • Een effectieve, integrale samenwerkingsvorm in de eerste lijn van thuiszorg (wijkverpleging en – verzorging) en fysiotherapie.
 • De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Schmitz  zijn speciaal opgeleid voor het verlenen van thuiszorgfysiotherapie en werken samen met verschillende thuiszorgorganisaties.

 

Gespecialiseerde fysiotherapeuten bij Fysiotherapie Schmitz zijn:

Marieke ter Beest thuiszorg fysiotherapeut
Heleen bergkamp; geriatrie fysiotherapeut i.o.
Marloes Somsen: specialisatie geriatrie, neurologie en hart-vaat-longen problematiek