Netwerken

Parkinsonnet-logo

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit gebeurd onder meer door de expertise van zorgverleners middels scholingen te vergroten, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek.
Binnen onze praktijk is Nienke van Velzen-Perik aangesloten bij dit landelijk netwerk.

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor doorverwijzing naar een fysiotherapeut of oefentherapeut. Enkele voorbeelden zijn: U ervaart problemen bij dagelijkse bewegingen, U heeft een verminderde conditie, U heeft nek- of schouderklachten, U bent het afgelopen jaar meerdere malen gevallen en bent hierdoor geneigd om minder te bewegen. De fysiotherapeut kan U bij deze problemen en klachten begeleiden en adviseren.
Voor meer informatie zie de website van ParkinsonNet:

www.parkinsonnet.nl

 

Het Rugnetwerk Twente

Het Rugnetwerk is een netwerk van samenwerkende fysio- en manueel therapeuten en medisch specialisten in Twente, dat is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met lage rugklachten te verbeteren. De aangesloten praktijken hebben dezelfde missie en visie en werken volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, vastgelegd in behandelprotocollen afhankelijk van wat voor rugklachten u heeft. Inhoudelijke scholing en toetsing zorgt voor blijvende hoogstaande kwaliteit van handelen van de therapeuten.

De behandeling

 De behandeling is gericht op uw persoonlijke klachten en het verbreden van de kennis over uw rugklachten met als doel de zelfredzaamheid te verhogen. De behandeling wordt op maat afgestemd op uw persoonlijke situatie. Samen met u worden doelen opgesteld en uitgezet in de tijd.

Uitgangspunten voor de behandeling:
U staat centraal. De behandeling wordt op maat gemaakt en sluit aan bij uw persoonlijke situatie. Algemeen doel is het effectief aanpakken van uw rugklachten om beperkingen in het dagelijks leven zoveel mogelijk tegen te gaan en ziekteduur te verkorten.
Om deze doelen te bereiken is de behandeling gericht op:

  • het verbreden van kennis over (het ontstaan van) uw rugklachten. Kennis helpt bij het snel en effectief reageren op klachten.
  • Het krijgen van adviezen ten aanzien van dagelijks bewegen
  • Hervatten van werkzaamheden en/of sport onder begeleiding van de therapeut
  • Een op maat gemaakt trainingsprogramma met persoonlijke doelen uitgezet in de tijd.

Het tegengaan van rugklachten vraagt een actieve inzet van uzelf. Hoe beter het lukt de adviezen op te volgen en actief te trainen, des te sneller zullen uw klachten verminderen en verdwijnen.

Bewegen is goed voor uw rug en niet schadelijk!

Fysiotherapeuten: Joost Jansen en Peter Paul Schmitz zijn aangesloten bij het Rugnetwerk Twente.

Voor meer informatie:

www.rugnetwerktwente.nl

 

schoudernetwerk3

Het SchouderNetwerk Twente heeft als doel de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. Daarbij gaat het zowel om het fysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek (zoals anamnese, observatie, klinische tests en toepassing vragenlijsten) als het fysiotherapeutisch behandelen. Het schoudernetwerk tracht dit doel onder meer te bereiken door continue overdracht van kennis, vaardigheden en inzicht.

Namens Fysiotherapie Schmitz zijn Peter Paul en Joost Jansen aangesloten bij SchouderNetwerk Twente.

Voor meer informatie:

www.schoudernetwerk.nl

 

claudio

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

www.claudicationet.nl