Netwerken

Het Rugnetwerk Twente

Het Rugnetwerk is een netwerk van samenwerkende fysio- en manueel therapeuten en medisch specialisten in Twente, dat is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met lage rugklachten te verbeteren. De aangesloten praktijken hebben dezelfde missie en visie en werken volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, vastgelegd in behandelprotocollen afhankelijk van wat voor rugklachten u heeft. Inhoudelijke scholing en toetsing zorgt voor blijvende hoogstaande kwaliteit van handelen van de therapeuten.

De behandeling

De behandeling is gericht op uw persoonlijke klachten en het verbreden van de kennis over uw rugklachten met als doel de zelfredzaamheid te verhogen. De behandeling wordt op maat afgestemd op uw persoonlijke situatie. Samen met u worden doelen opgesteld en uitgezet tegen de tijd.

Uitgangspunten voor de behandeling:
U staat centraal. De behandeling wordt op maat gemaakt en sluit aan bij uw persoonlijke situatie. Algemeen doel is het effectief aanpakken van uw rugklachten om beperkingen in het dagelijks leven zoveel mogelijk tegen te gaan en ziekteduur te verkorten.
Om deze doelen te bereiken is de behandeling gericht op:

  • het verbreden van kennis over (het ontstaan van) uw rugklachten. Kennis helpt bij het snel en effectief reageren op klachten.
  • Het krijgen van adviezen ten aanzien van dagelijks bewegen
  • Hervatten van werkzaamheden en/of sport onder begeleiding van de therapeut
  • Een op maat gemaakt trainingsprogramma met persoonlijke doelen uitgezet in de tijd.

Het tegengaan van rugklachten vraagt een actieve inzet van uzelf. Hoe beter het lukt de adviezen op te volgen en actief te trainen, des te sneller zullen uw klachten verminderen en verdwijnen.

Bewegen is goed voor uw rug en niet schadelijk!

Bij Rugnetwerk Twente aangesloten fysiotherapeuten zijn: Peter Paul Schmitz (lid) en Ilse Wiggers (aspirant lid).

Voor meer informatie:

www.rugnetwerktwente.nl

 

schoudernetwerk3

Het SchouderNetwerk Twente heeft als doel de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. Daarbij gaat het zowel om het fysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek (zoals anamnese, observatie, klinische tests en toepassing vragenlijsten) als het fysiotherapeutisch behandelen. Het schoudernetwerk tracht dit doel onder meer te bereiken door continue overdracht van kennis, vaardigheden en inzicht.

Namens Fysiotherapie Schmitz is Peter Paul Schmitz aangesloten bij SchouderNetwerk Twente.

Voor meer informatie:

www.schoudernetwerk.nl

 

claudio

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Marloes Somsen is aangesloten bij ClaudicatioNet.

www.claudicationet.nl

 

 

Het Hart Vaat Long (HVL) Netwerk Twente heeft een honderdtal in Twente werkzame fysiotherapeuten als lid en heeft als doelstelling het beter positioneren en profileren van het fysiotherapeutisch handelen in de gezondheidszorg rond patiënten met HVL aandoeningen.

Hart- en vaatziekten van de long- en luchtwegen komen heel veel voor. Iedereen kent wel iemand die hierdoor is getroffen. Deze ziekten hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven, beperken sterk het aantal gezonde jaren en zijn twee van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland.

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat training en deskundige begeleiding noodzakelijk is voor mensen met bijvoorbeeld hartfalen en COPD (chronische obstructie van de luchtwegen).

De hart-, vaat- en longfysiotherapeut heeft de deskundigheid in huis om deze patiënten te helpen, onder meer bij het op peil brengen of verbeteren van de conditie door oefeningen en/of het aanleren van ademtechnieken en ademtempo.

Door de diverse oefeningen krijgen de patiënten het gevoel meer controle te hebben over hun aandoening. Fysiotherapie zet ze aan hun levensgewoontes en levensstijl positief te veranderen.

Marloes Somsen is aangesloten bij het Hart Vaat Long Netwerk Twente.

 

www.hvlnetwerk-twente.nl

 

ParkinsonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio’s zijn aangesloten bij dit netwerk.

Ons streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen we onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. We faciliteren een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maken de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

www.parkinsonnet.nl/

 

Heleen Bergkamp is toegelaten tot de opleiding van Parkinsonnet.