Menu

Betalingsvoorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN VAN FYSIOTHERAPIE SCHMITZ

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.

3. Controle-afspraken via de webagenda dienen uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

4. Voor rekeningen geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

5. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL50RABO0118005863 ten name van Fysiotherapeutisch Instituut Schmitz te Haaksbergen. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.

6. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt eveneens als ingebrekestelling.

7. Door middel van de aanmaningsbrief stellen wij u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.

8. Indien wij uw betaling niet binnen 14 dagen na de aanmaningsdatum hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bestaan uit een percentage van het factuurbedrag (met een minimum van € 40,00) plús de wettelijke consumentenrente.

9. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom.

10. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, zijn voor úw rekening.