Links

Aandoeningen (medische encyclopedie):
www.gezondheidsplein.nl
www.consumed.nl

Fysiotherapie:
Algemene fysiotherapie: www.defysiotherapeut.com
Manuele therapie: www.nvmt.nl
Kinderfysiotherapie: www.nvfk.fysionet.nl
Psychosomatische fysiotherapie: www.psychosomatischefysiotherapie.nl
Bekkenfysiotherapie: www.nvfb.fysionet.nl
Geriatrie fysiotherapie: www.nvfgnet.nl
Arbeidsfysiotherapie: www.nvbf.fysionet.nl
Orofaciaal fysiotherapie: www.nvof.nl
Sportfysiotherapie: www.nvfs.nl
Oedeemfysiotherapie: www.nvfl.fysionet.nl
Dry Needling: www.dryneedling.nl
Acupunctuur: www.acupunctuur.nl

Rugnetwerk Twente: www.rugnetwerktwente.nl
ClaidicatioNet: www.claudicationet.nl

Eerste lijnszorg Haaksbergen:

www.zoekuwzorg.nl
www.ezh.praktijkinfo.nl                                                                                                          www.huisartshaaksbergen.praktijkinfo.nl