Menu
Terug naar blogs
Geplaatst op 5 maart 2019
Leven is bewegen en spelen!
Auteur:
Kinderen spelen

“Zo”, zei een vader van de 4-jarige Joey, toen hij voor de eerste keer meekwam naar de kinderfysiotherapie, “dus dat is wat u hele dagen doet, een beetje spelen met kinderen?”

 “Ja”, beaamde ik volmondig met een knipoog…”en u betaalt me er ook nog eens voor”!

Waarna het gesprek goed op gang kwam over het hoe en waarom van het spel dat ik met zijn zoontje aan het doen was.

Het was de 1e keer dat vader meekwam, maar zijn zoontje was al een aantal weken bij mij in behandeling. Toen werd mij duidelijk dat het voortraject van onderzoek en opstellen van het behandelplan voor hem niet helemaal duidelijk was.

Kinderen leren normaal gesproken spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan andere.
Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Tevens kunnen problemen in het bewegend functioneren een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind. Daarom is het van belang dat nauwkeurig kan worden vastgesteld of de ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend verloopt.

Het kan dan bijvoorbeeld opvallen dat een kind:

  • Slecht leest o.a. langzaam en veel leesfouten maakt door een slechte oogmotoriek
  • Motorisch onhandig, houterig is
  • Overmatig (faal-)angstig is
  • Veel valt
  • Een slechte en / of slappe lichaamshouding heeft
  • Niet stil kan zitten
  • Veel uit de handen laat vallen
  • Een onduidelijk handschrift of problemen met het schrijftempo heeft
  • In motorisch ontwikkeling lijkt achter te blijven t.o.v. leeftijdgenootjes
  • Regelmatig pijnklachten heeft, etc.

Als een kindje bij ons wordt aangemeld gaan we eerst uitgebreid bekijken waar het kind of zijn omgeving hulp bij wenst op het gebied van bewegen, zodat hij/zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. En kijken we naar wat de sterke en minder sterke punten van dit kindje zijn. Bij jonge kinderen proberen we dit zoveel mogelijk spelenderwijs te doen, waarbij we ook wel gebruik maken van gestandaardiseerde  testen om het ontwikkelingsniveau van het kind te kunnen bepalen. Hiermee kun je dan inventariseren hoe de ontwikkeling van het kind verloopt t.o.v. leeftijdsgenoten.

Dit kan belangrijk zijn om te voorkomen dat de achterstand in de toekomst groter worden of dat hij of zij bijv. een probleem op het gebied van zelfvertrouwen of faalangst gaat ontwikkelen.

Om een goed beeld van de persoonlijke situatie van uw kind te vormen wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel andere bij het kind betrokken personen.

We bespreken de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en stellen zonodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen in onderling overleg met de ouders worden aangegeven.

De behandeling bestaat meestal uit oefen- / bewegingstherapie welke is aangepast aan het kind, met kindgericht materiaal en in een kindvriendelijke omgeving.  Daarbij proberen we het kind (en ouders) zoveel mogelijk plezier aan bewegen te laten beleven, zodat hij/zij spelenderwijs leert en het geleerde dagelijks in praktijk brengt. Daarbij spelen natuurlijk bij de jongere kinderen de ouders een belangrijke rol, zodat zij hetgeen we in de behandeling proberen te aan te leren dagelijks met hun kind op een leuke manier kunnen toepassen.

In het geval van het jongetje hierboven… een aantal weken later sprak zijn moeder mij aan wat ik toch in vredesnaam met haar man had gedaan. Ik reageerde natuurlijk een beetje geschrokken en vroeg: “Hoezo?” Waarop ze begon te lachen en zei: “Hij speelt sinds hij bij u is geweest,  ineens heel anders met de kinderen en lijkt ook veel meer geduld te hebben. Bovendien begrijpt hij beter waarom Joey met sommige dingen meer moeite heeft.”  Waarop ik opgelucht antwoordde dat ik erg blij was dat te horen en bedacht me dat ik daarmee misschien wel meer bereikt had dan met alle oefeningen en spelletjes die we samen hadden gedaan!!

p.s. om privacyredenen hebben we besloten om de echte naam van Joey niet vrij te geven en een verzonnen naam te gebruiken

Team kinderfysiotherapie bij Fysiotherapie Schmitz,

Peter Paul Schmitz en Nancy Stokkers.

Maak een afspraak
Fit kids is een fitness- en oefenprogramma voor kinderen/jongeren met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. De trainingen van 1 uur worden wekelijks gegeven door de kinderfysiotherapeuten Nancy Stokkers of Peter Paul Schmitz op onze locatie bij USA aan de Trompstraat. Meld je nu aan en ontvang gratis een leuke rugtas met mooie handdoek en bidon aangeboden door de stichting Fitkids !