Menu

Specialisaties

Rug-Schouder-Parkinson-Chronisch ZorgNet-Hart-Vaat-Long Netwerken.

RugNetwerk Twente

RugNetwerk Twente is een regionaal samenwerkingsverband van fysiotherapeuten, manueel therapeuten en medisch specialisten. Zij streven naar verbetering van de zorgkwaliteit voor mensen met lage rugklachten. Door middel van scholing en toetsing wordt hoogstaande kwaliteit fysiotherapeutische zorg gewaarborgd. De bij RugNetwerk Twente aangesloten praktijken delen dezelfde missie en visie. Zij gaan te werk volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Deze zijn opgenomen in een persoonlijke behandelprotocol en uiteraard afhankelijk van de aard van de rugklachten.

 

De behandeling

De behandeling is afgestemd op uw persoonlijke klachten. Samen met u worden doelen geformuleerd en een tijdsplan gemaakt. Om uw zelfredzaamheid te bevorderen wordt eveneens gewerkt aan het ontwikkelen van inzicht in uw eigen rugklachten.

 

Uitgangspunten voor de behandeling:

U als patiënt staat centraal. Met een behandeling-op-maat sluit de therapeut aan op uw persoonlijke situatie. Een effectieve aanpak van uw rugklachten is gericht op het zoveel mogelijk opheffen van beperkingen die u in het dagelijks leven ervaart én het terugdringen de ziekteduur. Samen bereiken we dit onder meer door:

  • het verbreden van uw kennis over het hoe en waarom van uw eigen rugklachten. Zelfinzicht bevordert het efficiënt reageren op klachten zodra deze optreden
  • het geven van adviezen met betrekking tot dagelijkse beweging
  • het onder begeleiding van de fysiotherapeut hervatten van werkzaamheden en/of sport
  • een op maat gemaakt trainingsprogramma met persoonlijke doelen, uitgezet in de tijd.

De aanpak van rugklachten vraagt ook inzet van de cliënt. Door het opvolgen van adviezen en actieve training zullen klachten afnemen en verdwijnen.

 

Bij RugNetwerk Twente zijn aangesloten: Peter Paul Schmitz (lid) .

Voor meer informatie: www.rugnetwerktwente.nl .

 

 

 Afbeeldingsresultaat voor rugnetwerk twente

 

SchouderNetwerk Twente

SchouderNetwerk Twente beoogt de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg voor patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. Daarbij gaat het zowel om fysiotherapeutisch onderzoek als de behandeling. Dit wil SchouderNetwerk Twente bereiken door onder meer continue overdracht van kennis, vaardigheden en inzicht. Peter Paul Schmitz en Mirjam Diepenmaat zijn lid van SchouderNetwerk Twente.

Meer informatie is te vinden op www.schoudernetwerk.nl

 

ParkisonNet

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio’s zijn hierbij aangesloten.

Fysiotherapie Schmitz gaat voor de best mogelijke zorg voor iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme. Door middel van onder meer (bij)scholing, het bijwonen van het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek werken we aan het versterken van onze expertise. Peter Paul Schmitz  is lid van ParkinsonNet.

Voor meer informatie: www.parkinsonnet.nl .

Afbeeldingsresultaat voor parkinsonnet

 

Chronische ZorgNetwerk is een landelijk netwerk van zorgprofessionals die patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (onder andere claudicatio intermittens ofwel “etalagebenen”) begeleidt en behandeld. Het team bestaat uit huisartsen, gespecialiseerd ziekenhuispersoneel en uw fysiotherapeut. Het ClaudicatioNet is onderdeel van het Chronisch Zorgnet. Bij Fysiotherapie Schmitz werken we met andere zorgprofessionals samen om u te helpen. Mirjam Diepenmaat en Peter Paul Schmitz zijn aangesloten bij het Chronische ZorgNetwerk.

Hart-, vaat- en longaandoeningen kunnen grote gevolgen hebben voor uw kwaliteit van leven, beperken het aantal gezonde levensjaren en behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Leefstijl heeft bij deze aandoeningen een groot effect op het beloop van de aandoening en in de hoeveelheid klachten die u ervaart. De fysiotherapeut kan een zinvolle en wetenschappelijk onderbouwde rol spelen in het verbeteren van leefstijl, met name gericht op het bewegen en zelfmanagement.

In het Hart Vaat Long Netwerk Twente (HVL-netwerk Twente) zijn fysiotherapeuten uit de regio met deze aandachtsgebieden verenigd. Het netwerk streeft naar kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie, verleend door kundige en ervaren fysiotherapeuten. De leden hebben aanvullende scholing gehad ten aanzien van hart-, vaat- en/of longaandoeningen. Het netwerk organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten voor het opdoen en uitwisselen van kennis en kunde en om de fysiotherapeutische zorg regionaal af te stemmen (ook met andere disciplines) en naar een hoger niveau te tillen.

Bij Fysiotherapie Schmitz is Mirjam Diepenmaat en Peter Paul Schmitz aangesloten bij het HVL.